برنده 1 اسکار | کاندید 1 اسکار
 کاندید کاندید اسکار در سال 1983 در فیلم Traveling Hopefully
برندهبرنده اسکار بهترین کارگردان در سال 1977 در فیلم Rocky
برنده 5 جایزه ، کاندید 6 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (8)
2019 The Margarita Man The Margarita Man ( فیلم )
 

2017 American Satan American Satan ( فیلم )
 

2007 Dancing Into the Future Dancing Into the Future ( ویدئو )
 

1989 Lean on Me Lean on Me ( فیلم )
 

1978 Slow Dancing in the Big City Slow Dancing in the Big City ( فیلم )
 

1969 Out of It Out of It ( فیلم )
 

1965 Light Sound Diffused Light Sound Diffused ( فیلم )
 

1965 Mickey One Mickey One ( فیلم )
 

کارگردان (29)
بازیگر (2)
خودش (18)
قطعه آرشیو (3)
نویسنده (3)
دست اندرکار (3)