برنده 4 جایزه ، کاندید 27 جایزه
مشهور در فیلم های :

(2002)
Bobby Dwayne
(2006)
Men in Black II MIB Autopsy Agent
(2002)
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (35)
She Ball She Ball ( فیلم )
 

Teens Know Everything Teens Know Everything ( فیلم داستانی )
 

Wild Wild 'N Out ( سریال )
 

2019 Drop That Seat Drop That Seat ( سریال )
 

2018 Teen Choice 2018 Teen Choice 2018 (قسمت ویژه سریال)
 

2017 Nick Cannon: Stand Up, Don Nick Cannon: Stand Up, Don't Shoot (قسمت ویژه سریال)
 

2017 TeenNick Top 10 TeenNick Top 10 ( سریال )
 

2016 The Halo Effect The Halo Effect ( سریال )
 

2016 King of the Dancehall King of the Dancehall ( فیلم )
 

2016 Wild Wild 'N on Tour ( سریال )
 

2016 Make It Pop Make It Pop ( سریال )
 

2016 Like a Boss Like a Boss ( سریال )
 

2015 Football U Football U ( مینی سریال )
 

React to That React to That ( سریال )
 

2014 Caught on Camera with Nick Cannon Caught on Camera with Nick Cannon ( سریال )
 

2014 Nickelodeon HALO Awards 2014 Nickelodeon HALO Awards 2014 (قسمت ویژه سریال)
 

2014 Mission: 4Count Mission: 4Count ( سریال )
 

2014 Drumline: A New Beat Drumline: A New Beat ( فیلم داستانی )
 

2013 Nick Cannon: F#Ck Nick Cannon Nick Cannon: F#Ck Nick Cannon ( فیلم )
 

2013 Wild Wild 'n Out: Wildest Moments ( فیلم داستانی )
 

2013 Nick Cannon Nick Cannon's Big Surprise ( سریال )
 

2013 Incredible Crew Incredible Crew ( سریال )
 

2012 Rags Rags ( فیلم داستانی )
 

2012 Ncredible Health Hustle Ncredible Health Hustle ( سریال )
 

2011 TeenNick Halo Awards TeenNick Halo Awards (قسمت ویژه سریال)
 

2011 Nick Cannon: Mr. Show Biz Nick Cannon: Mr. Show Biz ( فیلم )
 

2011 Son of a Gun Son of a Gun ( سریال )
 

2010 Hatin Hatin' on '09 ( فیلم داستانی )
 

2009 School Gyrls School Gyrls ( فیلم )
 

2009 TeenNick Halo Awards TeenNick Halo Awards (قسمت ویژه سریال)
 

2007 Star Camp Star Camp ( سریال )
 

2005 Underclassman Underclassman ( فیلم )
 

2002 The Nick Cannon Show The Nick Cannon Show ( سریال )
 

کارگردان (17)
بازیگر (55)
خودش (258)
قطعه آرشیو (10)
موسیقی متن (7)
نویسنده (25)
دست اندرکار (2)