کاندید 1 اسکار
 کاندید کاندید اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی در سال 2001 در فیلم Wonder Boys
برنده 6 جایزه ، کاندید 27 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (4)
کارگردان (3)
خودش (8)
موسیقی متن (1)
نویسنده (15)