برنده 9 جایزه ، کاندید 7 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (28)
2016 Prey Prey ( فیلم )
 

2012 Quiz Quiz ( فیلم )
 

2010 Sint Sint ( فیلم )
 

2007 Killer Babes Killer Babes ( فیلم )
 

2003 Long Distance Long Distance ( فیلم کوتاه )
 

2003 Resistance Resistance ( فیلم )
 

2002 Valentin Valentin ( فیلم )
 

2002 Claim - Der Betrug Claim - Der Betrug ( فیلم )
 

2002 Tom & Thomas Tom & Thomas ( فیلم )
 

2001 The Shaft The Shaft ( فیلم )
 

1999 Do Not Disturb Do Not Disturb ( فیلم )
 

1999 De rode zwaan De rode zwaan ( فیلم )
 

1999 Character Character ( مینی سریال )
 

1997 Westzijde Posse Westzijde Posse ( سریال )
 

1997 Character Character ( فیلم )
 

1995 Lang lebe die Königin Lang lebe die Königin ( فیلم )
 

1993 Flodder Flodder ( سریال )
 

1992 Die Noorderlinger Die Noorderlinger ( فیلم )
 

1991 Oh Boy! Oh Boy! ( فیلم )
 

1990 My Blue Heaven My Blue Heaven ( فیلم )
 

1990 Die letzte Insel Die letzte Insel ( فیلم )
 

1990 Wings of Fame Wings of Fame ( فیلم )
 

1988 Amsterdamned Amsterdamned ( فیلم )
 

1986 Eine Familie zum Knutschen Eine Familie zum Knutschen ( فیلم )
 

1986 Voyeur Voyeur ( فیلم )
 

1984 Golden Earring: Live from The Twilight Zone Golden Earring: Live from The Twilight Zone (قسمت ویژه سریال)
 

کارگردان (26)
بازیگر (1)
خودش (11)
نویسنده (25)