مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (3)
2004 National Television Awards Party of the Year National Television Awards Party of the Year (قسمت ویژه سریال)
 

2002 2002 Television Party of the Year 2002 Television Party of the Year ( فیلم داستانی )
 

1998 My Kind of Music My Kind of Music ( سریال )
 

کارگردان (38)
دست اندرکار (4)