کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :

City of God Thiago - Tiago
(2002)
Blindness Onlooker #2
(2008)
Trash Carlos' Partner
(2014)
Women in Love Carlos 'Carlinhos' Martins Jr.
(2003)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | خودش
بازیگر (12)
2017 Edge of Desire Edge of Desire ( سریال )
در نقش Batoré / Traficante

2014 Trash Trash ( فیلم )
در نقش Carlos' Partner

2010 Os Sonhos de um Sonhador: A História de Frank Aguiar Os Sonhos de um Sonhador: A História de Frank Aguiar ( فیلم )
در نقش Assis

2010 Big Family Big Family ( سریال )
در نقش Aluno

2008 Blindness Blindness ( فیلم )
در نقش Onlooker #2

2008 Urban Snap-Shots Urban Snap-Shots ( فیلم )
در نقش Sangria

2007 Savage Savage ( سریال )
در نقش Rafa

2005 Toma Lá, Dá Cá Toma Lá, Dá Cá ( فیلم داستانی )
 

2005 Mandrake Mandrake ( سریال )
در نقش Tuim

2003 Women in Love Women in Love ( سریال )
در نقش Carlos 'Carlinhos' Martins Jr.

2002 City of Men City of Men ( سریال )
در نقش Vapor

2002 City of God City of God ( فیلم )
در نقش Thiago - Tiago

خودش (1)