کاندید 1 اسکار
 کاندید کاندید اسکار در سال 2005 در فیلم 7:35 in the Morning
برنده 20 جایزه ، کاندید 16 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (6)
2016 Colossal Colossal ( فیلم )
 

2015 Camino Camino ( فیلم )
 

2012 The ABCs of Death The ABCs of Death ( فیلم )
 

2011 Extraterrestrial Extraterrestrial ( فیلم )
 

2007 Limoncello Limoncello ( فیلم کوتاه )
 

2007 Domingo Domingo ( فیلم کوتاه )
 

کارگردان (25)
بازیگر (35)
خودش (57)
قطعه آرشیو (1)
موسیقی متن (1)
نویسنده (28)