برنده 1 جایزه ، کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (6)
2020 The Stand The Stand ( سریال )
 

2019 The Cat and the Moon The Cat and the Moon ( فیلم )
 

2017 My Pretty Pony My Pretty Pony ( فیلم کوتاه )
 

2017 Horseshoe Theory Horseshoe Theory ( فیلم کوتاه )
 

2016 Cardboard Boxer Cardboard Boxer ( فیلم )
 

2016 All We Had All We Had ( فیلم )
 

کارگردان (4)
خودش (3)
نویسنده (6)