برنده 35 جایزه ، کاندید 25 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (6)
Scenes for Minors Scenes for Minors ( سریال )
 

Wrong Answer Wrong Answer ( فیلم )
 

2021 Space Jam 2 Space Jam 2 ( فیلم )
 

2020 Untitled Fred Hampton Project Untitled Fred Hampton Project ( فیلم )
 

2018 Creed II Creed II ( فیلم )
 

2014 30 for 30 30 for 30 ( سریال )
 

کارگردان (9)
بازیگر (1)
خودش (27)
قطعه آرشیو (1)
موسیقی متن (2)
نویسنده (7)