برنده 5 جایزه ، کاندید 5 جایزه
مشهور در فیلم های :

Architecture 101 Nabddeuckyi
(2012)
The King 2 Hearts Eun Shi Kyung
(2012)
The Face Reader Paeng-heon
(2013)
فیلم های این هنرمند :
بازیگر (18)
2019 Hit-and-Run Squad Hit-and-Run Squad ( فیلم )
در نقش Jung Jae-Chul

2018 The Drug King The Drug King ( فیلم )
در نقش Kim In-goo

2018 Intimate Strangers Intimate Strangers ( فیلم )
در نقش Yeon-woo

2017 Two Cops Two Cops ( سریال )
در نقش Cha Dong-tak

2016 The Legend of the Blue Sea The Legend of the Blue Sea ( سریال )
در نقش Yoo Jeong-hoon

2016 My Annoying Brother My Annoying Brother ( فیلم )
در نقش Doo-sik Go

2016 Jealousy Incarnate Jealousy Incarnate ( سریال )
در نقش Lee Hwa-shin

2016 Time Renegades Time Renegades ( فیلم )
در نقش Ji-hwan

2015 Journalist Journalist ( فیلم )
در نقش Heo Moo-hyok

2015 Oh My Ghost Oh My Ghost ( سریال )
در نقش Kang Sun-Woo / Kang Sun-woo

2014 My Love, My Bride My Love, My Bride ( فیلم )
در نقش Yeong-min

2014 The Fatal Encounter The Fatal Encounter ( فیلم )
در نقش Assassin Eul-Soo

2013 The Face Reader The Face Reader ( فیلم )
در نقش Paeng-heon

2013 You Are the Best! You Are the Best! ( سریال )
در نقش Shin Joon-ho

2012 Almost Che Almost Che ( فیلم )
 

2012 The King 2 Hearts The King 2 Hearts ( سریال )
در نقش Eun Shi Kyung

2012 Architecture 101 Architecture 101 ( فیلم )
در نقش Nabddeuckyi

2011 What What's Up? ( سریال )
در نقش Kim Byung Gun

خودش (3)
موسیقی متن (1)