مشهور در فیلم های :

After Tessa Young
(2019)
()
(2019)
Wolf Creek Emma Webber
(2017)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | خودش | بازیگر
بازیگر (8)
Moxie Moxie ( فیلم )
در نقش Emma

2019 Into the Dark Into the Dark ( سریال )
در نقش Clair

2019 After After ( فیلم )
در نقش Tessa Young

2017 Wolf Creek Wolf Creek ( سریال )
در نقش Emma Webber

2017 Wish Upon Wish Upon ( فیلم )
در نقش Darcie Chapman

2017 Pulse Pulse ( فیلم )
در نقش Student

2014 Gypsy Blood Gypsy Blood ( فیلم کوتاه )
در نقش Renae Armstrong

2013 Sex Ed Sex Ed ( فیلم کوتاه )
در نقش Student

خودش (2)
بازیگر (8)